Teoriavgift                                                    1.900 kr         
(teorikurs,inskrivning, böcker, körkortsfrågor
online (1 år) och app för bokning körlektioner)

Körlektion (40 min)                                         580 kr        
Riskettan                                                          750 kr        
Halkbana (Lj.trafikövn.bana)                       1.700 kr
Handledarkurs                                                 450 kr/pers
Lån av bil prov (endast skolbokning)            750 kr Priserna gäller fr.om 1 jan-22, inkl.moms
Med reservation för ändringar.
Betald, ej utnyttjad utbildning har 1 års giltighet.