Teoriavgift                                                    1.800 kr
(teorikurs,inskrivning, böcker och tillgång
till körkortsfrågor på internet (1 år)

Körlektion (40 min)                                         550 kr
Körlektion efter kl.15                                      580 kr
Riskettan                                                          700 kr
Halkbana (Lj.trafikövn.bana)                       1.700 kr
Handledarkurs                                                 400 kr/pers
Lån av bil prov (endast skolbokning)            700 krPriserna gäller fr.om 1 jan-20, inkl.moms
Med reservation för ändringar.
Betald, ej utnyttjad utbildning har 1 års giltighet.