Teoriavgift                                                    1.800 kr
(teorikurs,inskrivning, böcker, körkortsfrågor
online (1 år) och app för bokning körlektioner)

Körlektion (40 min)                                         550 kr
Riskettan                                                          700 kr
Halkbana (Lj.trafikövn.bana)                       1.700 kr
Handledarkurs                                                 400 kr/pers
Lån av bil prov (endast skolbokning)            700 krPriserna gäller fr.om 1 jan-20, inkl.moms
Med reservation för ändringar.
Betald, ej utnyttjad utbildning har 1 års giltighet.