Teoriavgift                                                    1.800 kr
(teorikurs,inskrivning, böcker och tillgång
till körkortsfrågor på internet (1 år)

Körlektion (40 min)                                         520 kr (1/1-20: 550 kr)
Riskettan                                                          700 kr
Halkbana (Lj.trafikövn.bana)                       1.700 kr
Handledarkurs                                                 400 kr/pers
Lån av bil prov (endast skolbokning)            650 kr (1/1-20: 700 kr)Priserna gäller fr.om 1 juli-19, inkl.moms
Med reservation för ändringar.
Betald ej utnyttjad utbildning har 1 års giltighet.