Riskettan
(Riskutbildning del 1, B-behörighet)

Kursen är obligatorisk för alla körkortselever.
Kurstiden är vid ett (1) tillfälle,
3 timmar, exkl. raster och hålls i Trafikskolans lokal.

För att bli godkänd krävs att du:
- är närvarande hela kursen
- deltar i diskussioner och övningar
- kan återge och redogöra för en del fakta.

OBS! Som deltagare måste du kunna legitimera dig med godkänd legitimation!
(alternativt att målsman kan styrka din identitet på plats)


Frågor? Hör av dig till Trafikskolan eller läs mer på www.transportstyrelsen.se