Handledarkurs                                                450 kr/pers
Riskettan                                                          750 kr        
Lån av bil prov (endast skolbokning)            800 kr 

Körlektion (40 min)                                          650 kr

Körlektion (40 min, onlinebokning)               600 kr

PAKET 1:                                                        1.500 kr
- teoriböcker (bokpaket)
- onlinebokning körlektioner
- körkortstester online, obegränsat 1 år

PAKET 2: (400 kr rabatt!)                              2.300 kr
- teoriböcker (bokpaket)
- onlinebokning körlektioner
- körkortstester online, obegränsat 1 år
- 2 st körlektioner a´40 min


Priserna gäller fr.om 20 juni -22, inkl.moms
Med reservation för ändringar.
Betald, ej utnyttjad utbildning har 1 års giltighet.
OBS! Krav för körlektioner: giltigt körkortstillstånd.